Khoa Thương mại điện tử được thành lập ngày 18/05/2005. Sự ra đời của khoa gắn liền với việc khai sinh một Chuyên ngành đào tạo mới của Trường Đại học Thương mại - Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử thuộc Ngành Thương mại điện tử. Trường Đại học Thương mại là trường đại học đầu tiên trong cả nước mở chuyên ngành và thành lập khoa chuyên ngành thương mại điện tử.

Các thầy cô giáo Khoa Thương mại điện tử năm học 2015 - 2016

Sau 10 năm vừa xây dựng và phát triển tập thể giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của khoa đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chương trình, bài giảng, giáo trình và tài liệu các môn học, tiến hành đào tạo đại học chính quy, đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học. Năm 2015, Khoa đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chính phủ trao tặng, tiếp tục phát huy vị thế dẫn đầu trong nghiên cứu và đào tạo TMĐT tại Việt Nam.

Hiện nay, Khoa Thương mại điện tử (Khoa I) đang tổ chức quản lý chương trình đào tạo cử nhân chính quy Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và Bằng 2 TMĐT.

Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục của khoa không ngừng lớn mạnh, tinh gọn và chuyên nghiệp. Hiện nay khoa có 17 người, 16 giáo viên và 1 chuyên viên quản lý. Phân theo trình độ có 1 Phó giáo sư-Tiến sĩ, 3 Tiến sĩ, 1 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 12 Thạc sĩ.

Trong quá trình tổ chức, quản lý đào tạo, khoa luôn chú trọng tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tiếp cận với thực tiễn kinh doanh thông qua sự tham gia hoạt động giảng dạy của các nhà hoạt động thực tiễn kiêm nhiệm giáo viên, thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan thực tế, qua công việc bán thời gian của sinh viên tại các doanh nghiệp kinh doanh điện tử…

Sinh viên Khoa TMĐT đã tỏ rõ sự năng động và yêu chuyên môn, ngành nghề. Nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi về thương mại điện tử Bộ Công Thương tổ chức. Không ít sinh viên đã trưởng thành, khẳng định được năng lực, vị thế của mình và trở nên thành đạt trong hoạt động kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Theo điều tra nghiên cứu năm 2015, đã được công bố trong các bài báo khoa học, số lượng sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp của khoa lên đến 54%, số lượng sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt tốt nghiệp 6 tháng của khoa là 88%.

"