TUYÊN BỐ ĐẦU RA NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   12/13/2015 11:22:11 PM
 
 TUYÊN BỐ ĐẦU RA NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 A, Tên ngành:

Tiếng Việt:    Thương mại điện tử

Tiếng Anh:    Electronic Commerce

B, Trình độ đào tạo: Đại học, bằng Cử nhân Thương mại điện tử

C, Yêu cầu về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp cần đạt chuẩn về kiến thức của trình độ đại học theo ngành đào tạo, bao gồm:

- Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương mang tính chất nền tảng và phổ biến.

- Có kiến thức căn bản đủ rộng về các hoạt động kinh tế vĩ mô và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Nắm vững kiến thức căn bản cần thiết về công nghệ thông tin- truyền thông, kiến thức và và kỹ năng chuyên sâu về hoạt động của doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; 

- Có kiến thức bổ trợ nhằm mở rộng kiến thức quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sang các ngành đào tạo khác và hệ đào tạo cao học.

D. Yêu cầu về kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp cần đảm bảo các kỹ năng của ngành Thương mại điện tử:

Các kỹ năng

d.1 Kỹ năng cứng (kỹ năng chuyên môn chủ yếu), cụ thể là:

d.1.1

Cài đặt các chế độ, các ứng dụng thông dụng trên máy tính, khắc phục các sự cố thông thường của máy tính.

d.1.2

Quản lý cơ sở dữ liệu

d.1.3

Sử dụng tốt các công cụ trên mạng Internet: tìm kiếm, lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin, thư điện tử, chat, các công cụ mạng xã hội, khai thác ứng dụng điện toán đám mây, các ứng dụng trên thiết bị di động.

d.1.4

Sử dụng, khai thác được các ứng dụng TMĐT phổ biến trong doanh nghiệp.

d.1.5

Sử dụng, khai thác được các ứng dụng thanh toán điện tử, phần mềm bảo mật thông tin, chữ ký số, các giao thức an toàn

d.1.6

Quản trị Website TMĐT và các giao dịch trực tuyến

d.1.7

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh điện tử và dự án TMĐT

d.2 Kỹ năng mềm (phương pháp công tác)

d.2.1

Biết làm việc theo nhóm (Team Work)

d.2.2

Có khả năng làm báo cáo, trình diễn và tiến hành truyền thông TMĐT của doanh nghiệp

d.2.3

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục

d.2.3

Kỹ năng ngoại ngữ:

       + Ngoại ngữ chính: Tiếng Anh đạt chuẩn B1 Khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu (Common European Framework) hoặc chuẩn TOEIC 450 điểm.

       + Ngoại ngữ thứ hai: Tiếng Pháp hoặc tiếng Trung (tương đương trình độ cơ bản -Basic)

E. Yêu cầu về thái độ, hành vi

Sinh viên tốt nghiệp đảm bảo các chuẩn hành vi sau:

Các tiêu chí cơ bản

e.1

Có phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng tốt

e.2

Có đạo đức nghề nghiệp trong môi trường TMĐT

e.3

Có ý thức học tập suốt đời và vượt khó vươn lên trong sự nghiệp

e.5

Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế của tổ chức và pháp luật nhà nước

e.5

Có ý thức tham gia các hoạt động tập thể, chính trị, văn hóa và xã hội

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra sẽ được cấp bằng cử nhân Thương mại điện tử, bảng kết quả học tập theo chương trình đào tạo của ngành Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại.

F. Khả năng đáp ứng cơ hội nghề nghiệp (Vị trí làm việc sau khi ra trường)

             Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra của ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Thương mại có thể làm việc tại các bộ phận quản trị chức năng khác nhau của doanh nghiệp ứng dụng Thương mại điện tử:

+ Bộ phận quản trị chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử;

+ Bộ phận quản trị dự án thương mại điện tử;

+ Bộ phận quản trị hệ thống thông tin của doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử;

+ Bộ phận quản trị hoạt động tác nghiệp kinh doanh điện tử (marketing và quan hệ khách hàng điện tử, logistics, mua hàng, bán hàng, thanh toán điện tử…);

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp ngành Thương mại điện tử có khả năng tự nghiên cứu chuyển đổi nhanh để làm việc được ở các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh doanh khác (quản trị nhân lực, quản trị tác nghiệp, quản trị tài chính…) ở các doanh nghiệp, làm việc ở các loại hình doanh nghiệp dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ ứng dụng Thương mại điện tử, các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) Thương mại điện tử ở các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường trung học nghê, cao đẳng, đại học, các bộ phận có liên quan đến quản lý nhà nước về Thương mại điện tử ở các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Có khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: khả năng tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng; tiếp tục học tập nâng cao lên trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ.

H. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

h.1 Một số chương trình, tài liệu đào tạo quốc tế liên quan đến thương mại điện tử đã sử dụng khi xây dựng chương trình chuyên ngành Thương mại điện tử

- Seatle University (USA), E-Commerce and Information Systems, 2012.

- University of Scranton (USA), Electronic Commerce Program Proposal, 2012.

- University of New Brunswick, St. Johns (USA), Bachelor of Business Administration with the Electronic Commerce major (2002).

- Curtin University (USA), Information Systems and Electronic Commerce Double Major (2003)

- HongkongUniversity (HongKong), BBA(Hons) Electronic Commerce, 2003

- National University of Singapore, Bachelor of Computing in Electronic Commerce, 2012

- South ChinaUniversity of Technology, Bachelor of Management: E-Commerce, 2012

h.2 Một số chương trình, tài liệu đào tạo trong nước liên quan đến thương mại điện tử đã sử dụng khi xây dựng chương trình chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử

- Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kinh tế- Quản trị kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng ban hành theo QĐ số: 23/2004/ QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 192.1/TM-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;

- Quy chế công tác sinh viên trong Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo QĐ số 1836/QĐ-TM-CTCT&SV ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại;

- Các chương trình đào tạo ngành/chuyên ngành của Trường Đại học Thương mại

- Tuyên bố đầu ra các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại ban hành theo QĐ số 26/QĐ-TM-ĐT  ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại.